Čitači

Početna / Čitači

Čitači

Unutar župne zajednice djeluje skupina čitača koja održava odgovornu službe liturgijskih čitača.

Skupina broji oko petnaestak članova i te je zadužena za organizaciju liturgijskih čitanja na svakodnevnim euharistijskim proslavama.

Unutar skupine se poseban naglasak stavlja na razumijevanja i iščitavanje Božje riječi te na biblijsko-liturgijsku, duhovnu i tehničku formaciju svih čitača.