Cvjetnica u župi sv. Petra apostola u Ivanić-Gradu

Cvjetnica u župi sv. Petra apostola u Ivanić-Gradu

Hosana Davidovu Sinu: Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! Izraelov Kralju: Hosana u visini! (Mk 21,9)

Cvjetnica, nedjelja prije Uskrsa, kojom počinje Veliki tjedan svečano je proslavljena u župi sv. Petra apostola u Ivanić-Gradu. Bogoslužje proslave Cvjetnice je dvostruko: blagoslov grančica i sveta misa u kojoj se čita/ pjeva muka, slave se otajstva Kristova života. Isus je svečano ulazio u Jeruzalem, a narod je „prostirao svoje haljine kud je on imao proći, mahali su zelenim granama i klicali: „Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!“.

Nedjelja muke Gospodnje, drugi je naziv za Cvjetnicu. Klicali su „Hosana!“, a sada za njega smrt išću. Okrenuli su mu leđa. Juda, njegov učenik, izdao ga je. Petar, kojemu namjerava dati prvenstvo, Petar koji je onako samouvjereno mahao mačem, kaže da ga ne poznaje. Učenici, razbježali se.

Isus razumije čovjekovu slabost, grijeh, pad. Njegova ljubav i milosrđe prihvaća takvog čovjeka, prašta mu i svojom ga mukom oslobađa i spašava. Isusa boli ravnodušnost, nehaj, spavanje.

I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: “Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom? Bdijte i molite da ne padnete u napast!

Zar niste mogli?! I nama Isus upućuje to pitanje i poziv, rekao je župnik, vlč. Branko Koretić u homiliji. Veliki tjedan je prigoda da molimo i bdijemo. Hoćemo li zanemariti Isus poziv? Hoćemo li u ovom Velikom tjednu, najposebnijih i milosnih dana u godini, spavati i ne sudjelovati u posljednjim otajstvima Kristova života, koji nas pripremaju na sržnu svetkovinu naše vjere, Uskrsnuća Kristova?

Bdijete i molite!