Godišnji blagoslov obitelji 2021. / 2022.

Godišnji blagoslov obitelji 2021. / 2022.

I ove će godine biti u posebnim uvjetima s obzirom na pandemiju. BLAGOSLOV ĆE BITI U CRKVI. Uz mogućnost prijave za blagoslov u vašem domu. Blagoslov počinje 27.12. prema rasporedu kako je naglašeno u pastoralnom listiću.

Iz obitelji koja želi blagoslov predstavnik (1-2 člana) neka dođe u crkvu u vrijeme predviđeno za tu ulicu.

Obred blagoslova bio bi u crkvi na sljedeći način:

  1. u crkvi će biti izloženo Presveto Otajstvo;
  2. služba riječi (čitanje Božje riječi iz sv. Pisma);
  3. kratki nagovor (poruka obiteljima, ohrabrenje i poticaj);
  4. trenutak tišine pred Presvetim i osobna molitva za svoju obitelj;
  5. podjela već unaprijed pripremljene blagoslovljene vode u zapakiranim bočicama s likom sv. Josipa (zaštitnika naših obitelji i cijele nam domovine);
  6. podjela listića s molitvama (za obitelj, djecu, roditelje, djedove i bake, muža i ženu, blagoslov obitelji);
  7. zajednička molitva blagoslova obitelji;
  8. blagoslov s Presvetim;
  9. mogućnost upaliti obiteljsku božićnu svijeću na Betlehemskom svjetlu i ponijeti u svoju obitelj (ponesite svoju svijeću, a možete i nabaviti kod nas);
  10. na kraju mogućnost da prijavite svoju obitelj za blagoslov u vašem domu, ako želite da vas svećenik pohodi.

Sveukupno u trajanju 20-25 minuta.

Preporučamo da za blagoslov preuzmete:

 

Raspored blagoslova obitelji u CRKVI 2021/22.

27.12.2021. – PONEDJELJAK od 9:00

900 Savska ulica

1000 Pilanski Put; Majzecova; Posilovića; Franje Moguša; Sajmišna; Rudarska; Poljanska; Stjepana Škrinjara; Cvjetka Krnjevića; Ivana Šveara; Ulica Slave Sajko; Josipa Kelšina;

1400 Ulica Slobode; Kosničarska; Naftaška; Duga ulica; Ulica vrba; Žutička; Godrijanov put; Novo Naselje; Nova ulica;

1500 Majdekova; Cepetarska; Lovačka; Josipa Jajčana;

1600 Stjepana Kelšina; Odvojak Stjepana Kelšina; Kunekova;

1700 Šiftarova; Širinečka; Ive Rastića; Posavska; Gregčeva; Senčićeva; Donja Poljana;

28.12.2021. UTORAK od 9:00

900 Svetličićeva; Barišceva; Popevačeva; Rajski kut + ul. Lipa; Rajski odvojak;

1000 Stjepana Gregorka; Oborovska; Stjepana Gregorka I i II odvojak; Gaji; Graničarska; Dječja; Hercegovačka; Lonjska; Proljetna;

1100 Eduarda Babića; Petra Krešimira IV; Maznica; Pokupska; Školska; Športska; Moslavačka; Naftalanska; Vukovarska;

1200 Trg Vladimira Nazora; Basaričekova; Tvrđavska; Podgrađe; Kundekova; Gjure Deželića; Omladinska; Slavka Zalara; Krijesnice; Kutanec;

1300 Dubrovačka; Kralja Tomislava; Josipa Badalića; Ulica ruža

1500 Kolodvorska; Cvjetna; Stjepana Radića; Vulinčeva

1600 Opatinečka; Brencova; A.G. Matoša; Šarampovska; Jelengradska; Zvonarevo; Marofski put + Etanska; Acingerova; Garjevička; Žeravinec; Kloštranska; Petari; Kopčićka; Milke Trnine;

1700 Matije Gupca; Andigolska;Predavčeva; Beliceva; Kriška; Garićgradska; Šintrovi; Ljudevita Gaja;

1800 Franje Jurinca; Dalmatinska; Mostarska; Naftaplinska; Cundićeva; Žitna; Johovečka; ul. 65. bataljuna; Tandarićev Put; Graberska; Caginečka ulica;

 
Božićno pismo župljanima 2021. - cjelovito

Božićno pismo župljanima 2021. - cjelovito


Molitve za blagoslov obitelji 2021.

Molitve za blagoslov obitelji 2021.