Loading Events
08
travanj
Ponedjeljak

Tribina o životu, liku i djelu nadbiskupa Josipa Jurja Posilovića

8. travnja 2019. @ 19:00 - 21:00 CEST
  • This event has passed.
Tribina Posilović

U organizaciji Župe svetog Petra apostola iz Ivanić-Grada i Udruge nadbiskup Josip Juraj Posilović u ponedjeljak 8. travnja 2019 održat će se otvorena tribina o životu, liku i djelu nadbiskupa Josipa Jurja Posilovića.

Tribini prethodi sveta misa s početkom u 18 sati koju će predvoditi isusovac o. prof. dr. sc. Tonči Trstenjak SJ.

Sama tribina započinje u 19 sati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, a predavači na ovoj tribini su  povjesničarka dr.sc. Agneza Szabo te isusovac i sveučilišni profesor pater prof. dr. sc. Tonči Trstenjak SJ.


Povjesničarka  dr. sc. Agneza Szabo rođena je 28. listopada 1938. u Rezovcu kraj Virovitice. Gimnaziju je završila u Osijeku, a diplomirala je povijest i filozofiju na zagrebačkome Filozofskom fakultetu gdje je 1983. doktorirala radom Društvena struktura nosilaca središnjih (političkih, privrednih i kulturnih) institucija u Zagrebu 1860. –1873.

Od 1973. do umirovljenja 2003. radila je kao kustosica, viša znanstvena suradnica i muzejska savjetnica u Muzeju grada Zagreba. Od 2001. honorarno predaje na zaprešičkoj Visokoj školi za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić. Bila je vanjska znanstvena suradnica u Zavodu za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu (1981‒1993), a već dvadesetak godina surađuje i na znanstvenome projektu za povijest humanističkih znanosti HAZU u Zagrebu. U povodu proslave 25. obljetnice Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu 2013. primila je počasni doktorat (doctor philosophiae honoris causa).

Dobitnica je niza nagrada i odličja među kojima posebno mjesto zauzimaju Akademijina nagrada Josip Juraj Strossmayer iz područja humanističkih znanosti (1993) te državno odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1999).

Autorica je bogata i opsežna historiografskog opusa koji obuhvaća gotovo 1000 bibliografskih jedinica (samostalnih i priređivačko-uredničkih knjigâ, znanstvenih i stručnih radova, prikaza i recenzija, popularnih članaka i razgovora). Suautorica je i niza školskih priručnika povijesti. U znanstvenom radu bavi se hrvatskom poviješću 19. stoljeća, poglavito razvojem građanskog i civilnoga društva u banskoj Hrvatskoj, doprinosom žena u hrvatskoj povijesti i kulturi te povijesnim razvojem hrvatskih gradova.

Među objavljenim djelima Agneze Szabo ističu se knjige Središnje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860–1873., I–II, Zagreb 1987; Karlovac na razmeđu stoljeća (suautorica M. Vrbetić), Zagreb 1989., Prema hrvatskome građanskom društvu (suautorica M. Gross), Zagreb 1992., Povijest zagrebačke Klasične gimnazije (suautor I. Goldstein), Zagreb 2007., Velikogorički leksikon (auautor Branko Dubravica), Velika Gorica 2007.,  Ban Šokčević i njegovo doba, Vinkovci 2011., Hrvatska povijest (sveučilišni udžbenik, suautor Alan Labus), Zaprešić 2012. (izvor: matica.hr, pristupljeno 5. travnja 2019.)


Pater prof. dr. sc. Tonči Trstenjak SJ  rodio se 1. ožujka 1944. u Kotoribi, a u Družbu Isusovu stupio je 30. srpnja 1961. Za svećenika je zaređen 7. siječnja 1973. u Varaždinu. Doktorirao je na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu 1987. Profesor je pastoralne teologije i katehetike na FTI-u i na FFDI u Zagrebu, bio je urednik časopisa Obnovljeni život, a 1991. osnovao je Religijski program Hrvatske televizije, koji je kao urednik vodio do svog umirovljenja 2009. U četiri mandata bio je u vodstvu Hrvatske zajednice bračnih susreta. Kao novinar i dalje je prisutan u hrvatskoj katoličkoj javnosti, osobito u Glasniku Srca Isusova i Marijina. Tijekom života bio je članom Katehetskog vijeća BKJ i Povjerenstva za medije HBK. (izvor: Varaždinska biskupija, pristupljeno 5.travnja 2019.).

 

Details
Date: 8. travnja 2019.
Time: 19:00 - 21:00
Event CategoryTribina
Venue
Mjesto održavanja: Mala dvorana Pučkog otvorenog učilišta, Ivanić-Grad
Adresa: Moslavačka 11
Ivanić-Grad, 10310 Croatia (Local Name: Hrvatska)
Organizer
Ime organizatora: Župa sv. Petra