Odgoda priprema za krizmanke i prvopričesnike

Odgoda priprema za krizmanke i prvopričesnike

Poštovani roditelji prvopričesnika i krizmanika!

Sukladno preporukama civilnih institucija, redoviti vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike se do daljnjeg odgađa. Za nastavak priprema u kolektivu, pratit ćemo preporuke koje su dane školama.

Kako bi naši prvopričesnici i krizmanici nastavili s osobnim pripremama i ranije predviđenim programom, na našim internetskim stranicama u narednim danima objavit ćemo zadatke za samostalnu pripremu s uputama.

Sve dodatne  informacije bit će objavljene na našim internetskim i društvenim stranicama te na nedjeljnoj misi.