Osnivanje i povijest župe

Početna / Osnivanje i povijest župe
Pripremila: Vida Pust Škrgulja, dipl. lat. i dipl. pov. umj.

Datum osnivanja župe na prvi se pogled čini podatkom glede kojeg ne bi trebala postojati nikakva dvojba.  No, u slučaju župe sv. Petra Apostola u Ivanić-Gradu određene nejasnoće ipak postoje. Ovim kratkim prilogom nastojat ćemo ih otkloniti.

Tijekom druge polovice 20. stoljeća, o povijesti Ivanića napisano je i objavljeno razmjerno puno tekstova. Mnogi su od njih nastali znanstvenom akribijom i na temelju proučavanja arhivskih i drugih povijesnih zapisa. No, nastajali su i zapisi koji su, nevjerodostojnim pa i tendencioznim tvrdnjama, željeli  relativizirati ili čak iskriviti povijesne činjenice. Nažalost, stvorena je pomutnja koja je nekako potisnula u zaborav inače dobro dokumentirane podatke o datumu osnivanja župe u Ivanić-Gradu.

Naime, na udaljenosti od samo nekoliko kilometara nalaze se dva naselja imena Ivanić: Ivanić-Grad uz rijeku Lonju i Kloštar Ivanić na brežuljku usred polja i vinograda. Korijeni obaju naselja vezani su uz starije naselje na brežuljku, na posjedima zagrebačke biskupije osnovane krajem 11. stoljeća[1], a prvi se spomen (u obliku Iwanch, a kasnije u mnogim drugim različicama) pojavljuje u dokumentima iz 13. stoljeća[2]. Riječ je nedvojbeno o današnjem Kloštar Ivaniću koji svoje sadašnje ime duguje brojnim samostanskim zajednicama različitih redova koje su se stvarale i gasile u mjestancu na brežuljku, gdje i danas žive i djeluju redovnice i redovnici franjevačkog reda te sestre karmeličanke.

Župu Blažene Djevice Marije u Ivaniću (današnji Kloštar-Ivanić) spominju već Statuti Zagrebačkog kaptola iz 1334. godine[3]. Srednjovjekovna župa u  Ivaniću obuhvaćala je cjelokupno područje današnjeg Kloštar-Ivanića, Ivanić-Grada, Lupoglava i Posavskih Brega. Preuredbom župa u Zagrebačkoj biskupiji godine 1789. formalno su se osamostalile župe u Lupoglavu i Posavskim Bregima, te kapelanija u Tvrđi Ivanić (današnji Ivanić-Grad).[4] Kapelanija u nekadašnjoj ponosnoj utvrdi Ivanić[5], izgrađenoj, vjerojatno na mjestu starijeg (biskupskog?) kaštela, sredinom 16. stoljeća, u vrijeme osmanlijskih osvajanja kršćanskih zemalja Europe, potpadala je pod upravu vojnog kapelana i pod izravni patronat cara i ratnoga vijeća sve do prestanka izravne ratne opasnosti.

Odluku o osnutku samostalne župe u Ivanić-Gradu donio je osobno car Franjo I. dana 05. listopada godine 1804., u vrijeme službovanja Maksimiljana Vrhovca na čelu zagrebačke biskupije. Za prvog župnika već je tada formalno imenovan dotadašnji kapelan, Juraj Terihaj koji je bio na toj dužnosti do 13. studenog iste godine.

Prvo službeno ustoličenje novog župnika dogodilo se 13. siječnja 1805. godine kad je novi župnik Ivan Ivančić (službovao u Ivanić-Gradu od 1805. do 1809.) položio svečanu prisegu, još u staroj, drvenoj crkvi sv. Petra (ranije vojnoj kapeli sv. Ivana Kapistrana) u Tvrđi Ivanić.

Do kraja 2017. godine na mjestu upravitelja župe sv. Petra Apostola izmijenilo se 14 župnika. Prvi župnik na čelu ove župe u samostalnoj državi Hrvatskoj bio je Josip Ćorić (službovao u Ivanić-Gradu od 1978. do 2017.).  Tijekom gotovo 40 godina službe učinio je bezbroj dobrih djela i za župu i za župljane, pa i za mnoge stradalnike u vrijeme Domovinskog rata i poraća. U vrijeme njegova upravljanja župom, odlukom najviših crkvenih vlasti župa sv. Petra Apostola u Ivanić-Gradu godine 2010. prelazi iz zagrebačke pod upravu sisačke biskupije, u kojoj je župnik Ćorić obavljao i brojne odgovorne dužnosti. Svojim se svestranim svećeničkim, kulturnim i humanitarnim djelovanjem zapisao među  one „pastire duša“ koji ostavljaju u svojoj sredini nezaboravan trag. U znak priznanja za sve što je učinio za sredinu u kojoj je proveo velik dio života kao svećenik i upravitelj župe, 06. lipnja 2014. primio je i nagradu Grada Ivanić-Grada za životno djelo.

Župnika Ćorića koji ostaje u župi kao dušni pastir u miru, u jesen 2017. godine naslijedio je mladi, ali dobrim iskustvima te novim planovima i elanom bogato obdareni župnik Branko Koretić.  Neka ih oboje čuva dragi Bog i obilato blagoslovi njihov rad.

 

[1] Zbornik  stručno-znanstvenog skupa  900 godina IVANICHA, održanog u Kloštar Ivaniću, Ivanić-Gradu, uz glavnu svečanost na dan Velike Gospe, 15. kolovoza 1993. u Kloštar Ivaniću, objavljen je 1994.; u tekstovima je načelno prihvaćena teza o mogućem osnivanju Zagrebačke biskupije u godini 1094. Znanstveni skup, održan još prije kraja Domovinskog rata u samostalnoj Hrvatskoj,  predstavljao je prekretnicu u proučavanju i vrednovanju starije povijesti i na širem području Ivanić-Grada te objedinio brojne podatke kao podlogu za daljnja istraživanja.

[2] Smičiklas, Codex diplomaticus,  knjiga VI, str 625, Zagreb, 1906.

[3] Buturac, Popis župa Zagrebačke biskupije 1334. I 1501., Starine JAZU knjiga 59, str. 95, Zagreb 1984. (prema: Lukinović, 2007.,str.21)

[4] Podaci o kapelaniji u Tvrđi i o osnivanju samostalne župe u Ivanić-Gradu preuzeti dijelom iz  Spomenice IVANIĆ-GRAD iz 1931. (izdanje Odbora za otkriće spomen ploče Djuri Stjepanu Deželiću; reprint iz 1993.) te iz monografije Župa Ivanić-Grad autora Andrije Lukinovića, Zagreb 2007.

[5] Osnovni podaci o utvrdi Ivanić, njezinoj izgradnji i rušenju uključeni su u kratki prilog o sakralnim građevinama Ivanić-Grada.