Pozdravni govor uz 50. obljetnicu svećeničkog ređenja msgr. Josipa Ćorića

Pozdravni govor uz 50. obljetnicu svećeničkog ređenja msgr. Josipa Ćorića

Pozdravni govor povodom blagdana sv. Petra i Pavla, 29. lipnja 2018., uz 50. obljetnicu svećeničkog ređenja – „zlatnu misu“ msgr.  Josipa Ćorića i 40 godina njegova života i pastoralne službe u župi sv. Petra apostola u Ivanić-Gradu 

Poštovani!

Ovogodišnji blagdan sv. Petra i Pavla, 29. lipnja 2018. godine na posebno svečan način slavimo dan župe u Ivanić-Gradu koja, pod zaštitom sv. Petra apostola, kao samostalna župa postoji od 05. listopada 1804. godine, u vrijeme kad crkva u kojoj se danas okupljaju vjernici još nije bila izgrađena, a služba se Božja održavala u staroj vojnoj kapeli u Tvrđi Ivanić koja je stajala na mjestu današnjeg gradskog parka.

U nizu upravitelja župe koji su se izmijenili od njezina osnivanja, početkom godine 1978., u Ivanić-Grad, kao 14. po redu, za župnika  dolazi vlč. Josip Ćorić koji ove, 2018. godine, u milosti Božjoj slavi dvostruki jubilej, „zlatnu misu“ povodom 50 godina svećeničke službe i 40 godina pastoralnog rada u župi sv. Petra apostola u Ivanić-Gradu.

Sretni smo što možemo, ovom svečanom prigodom, ovdje istaknuti barem dio onoga što je vlč. Josip tijekom aktivne pastoralne službe u Ivanić-Gradu nesebično činio za ljude ovoga kraja.

Josip Ćorić rodio se u Gradinskom Lugu, župa Gradina, 12. rujna 1942., roditeljima – zemljoradnicima Blažu i Bojani (rođenoj Varnica). Osnovnu školu završio je u Gradini, a gimnaziju u Nadbiskupskom dječačkom sjemeništu na Šalati gdje je 1961. i maturirao. Studij teologije pohađao je i završio na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a godine od 1961. – 1963. proveo je na obaveznom služenju vojnog roka. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1968. u Zagrebu, na blagdan patrona župe sv. Petra u Ivanić-Gradu, u kojoj živi, služeći Bogu i ljudima već punih 40 godina. Uz vršenje pastoralne službe župnika obnašao je i službu ivanić-gradskog dekana, ranije u sklopu Zagrebačke nadbiskupije, a nakon ponovne uspostave Sisačke biskupije, u sklopu nove biskupije.

Svojim životom i pastoralnim radom u župi ostavljao je vidljive tragove svoga djelovanja ne samo u okvirima Crkve nego i u cjelokupnom životu društvene zajednice, posebno na području društveno-humanitarnih i kulturnih djelatnosti, gradeći mostove prijateljstva, solidarnosti i povjerenja, zalažući se za otvoren dijalog i kvalitetan suživot sviju građana, bez obzira na vjersku, rasnu, nacionalnu, društvenu i kulturnu tradiciju i svjetonazor pojedinaca u tom dijalogu.

Valja napomenuti da je vlč. Josip Ćorić već samim dolaskom u Ivanić-Grad svoju ulogu „dušnog pastira“ u povjerenoj mu lokalnoj zajednici shvatio puno šire od prihvaćanja obveze redovitog obavljanja propisanih liturgijskih obreda Crkve kojoj pripada.

Svjestan atmosfere relativne vjerske netolerancije te ideoloških napetosti među ljudima u sredini koja je dobro pamtila brojne, još danas prešućivane događaje iz vremena nakon završetka II. Svjetskog rata, vlč. Josip Ćorić svoje je djelovanje u Ivanić-Gradu podredio osnovnim ciljevima kršćanstva, a to su dobra riječ na pravom mjestu, pronicljiva misao i jasan stav te prije svega, širenje ideja mira, ljubavi, tolerancije te pomoć potrebitima, bez obzira na situaciju i bez obzira na vjersko opredjeljenje čovjeka u potrebi.

Uz redoviti pastoralni rad, već je u godini 1983. organizirao prve misije na području grada, namijenjene širenju izvorne kršćanske misli među ljudima na području župe, uz pomoć Obiteljskog radija Ivanić pokrenuo je komunikaciju preko javnih medija te godinama pripremao tekstove za jutarnju radio-emisiju „Jeka Riječi Božje“ u kojoj je i osobno sudjelovao. Dugogodišnjim pripremanjem priloga za pastoralne listiće pod naslovom „Duh zajedništva“ preko kojih poruke Evanđelja ulaze u domove brojnih sugrađana, poticao je svladavanje teškoća svakodnevice u duhu kršćanske ljubavi, mira i tolerancije.

Zahvaljujući svojoj otvorenosti za suradnju i dobrodošlicu, vlč. Josip Ćorić puno je pomogao i za promociju grada Ivanić – Grada u drugim sredinama. Tako je od 28. prosinca 2006. do 1. siječnja 2007. u Ivanić-Gradu održan Europski ekumenski susret mladih „Taizé – Hodočašće povjerenja na zemlji“ zahvaljujući čemu je Ivanić-Grad posjetilo više oko 250 mladih iz različitih europskih zemalja.

Posebno je važno naglasiti sudjelovanje vlč. Josipa Ćorića u stvaranju uvjeta za ponovnu uspostavu Sisačke biskupije, čiji se korijeni protežu još u vrijeme najstarijeg kršćanstva na području Siscije, središta rimske provincije Savije. Odlukom zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića iz godine 2008. osnovano je Povjerenstvo za biskupiju u Sisku, u kojem je dekan Ivanić-gradskog dekanata, vlč. Josip Ćorić imao važnu ulogu. Uspostavom Sisačke biskupije (papinskom odlukom – bulom Antiquam fidem od 05.12. 2009.) iz upravnog okvira Zagrebačke nadbiskupije izdvojeno je šest dekanata, među njima i Ivanić-gradski, u cilju pojačanja skrbi za duhovnu a i materijalnu pomoć stanovništvu područja gdje se još osjećaju posljedice stradanja u Domovinskom ratu. Pred vlč. Josipom Ćorićem uz sve te obveze stajao je još jedan velik i odgovoran zadatak – kako vjernicima i široj javnosti vlastite župe objasniti razloge odvajanja Ivanić-Grada od Zagreba i pripajanja područja Ivanić-gradskog dekanata Sisačkoj biskupiji, znajući da su najstarija naselja na području današnjeg Ivanić-Grada i Kloštar Ivanića osnovana u razdoblju 12. i 13. stoljeća upravo na posjedima zagrebačkih biskupa. No, vlč. Ćorić i u tome je bio uspješan, human, jednostavan i uvjerljiv. 10. veljače 2010., odlukom mons. Vlade Košića, sisačkog biskupa, vlč. Josip Ćorić imenovan je generalnim vikarom Sisačke biskupije, a prisegu je položio na blagdan Katedre Svetog Petra 22. veljače 2010. u Biskupskom ordinarijatu Sisačke biskupije. Time je dobio i pripadnu vjersku počasnu titulu monsinjora (mons).

U jesen godine 2010., g. Josip Ćorić, tada već generalni vikar Sisačke biskupije, sudjeluje u organizaciji velikog zahvalnog hodočašća Sisačke biskupije u Rim i Assisi na kojem osobno predvodi veliku grupu hodočasnika s područja Ivanić-Grada.  Uz jedinstveni religiozni doživljaj koje je pružalo, hodočašće je bilo prepuno kulturno-edukativnih događanja te upoznavanja s bogatom kulturnom povijesti Rima i gradova sjeverne Italije.

Kad je 5. i 6. svibnja 2012. godine u Sisku održan Susret hrvatske katoličke mladeži, na noćenje u Ivanić-Grad došlo je oko 300 mladih iz pojedinih dijelova Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su, boraveći u obiteljima naših sugrađana, tako mogli osjetiti specifičnosti i ljepote našega grada i gostoljubivost građana. Ovim i mnogim drugim susretima koji su se održali pod pokroviteljstvom vlč. Čorića, Ivanić-Grad je prezentiran brojnim europskim i hrvatskim gostima, što se posebice odnosi na kvalitetno pripremljene susrete i programe za mlade.

U tom smislu potrebno je naglasiti i njegovu skrb za mlade i obitelji. Kako bi se što bolje organizirao rad s mladima, a i humanitarne te kulturne aktivnosti u sklopu župe, pokrenuo je obnovu ruševne gospodarske zgrade u sklopu župnog dvora te je posve preuredio za vjeronaučnu dvoranu, župni Karitas i druge aktivnosti mladih, a dijelom za stan časnih sestara.

Nastavak takvog rada bili su i zaručnički tečajevi kao ozbiljna priprema za brak i preuzimanje obiteljskih odgovornosti, što je danas jedan od gorućih problema našeg društva te pokretanje bračnog savjetovališta, oboje u suradnji s laičkim stručnjacima s područja medicine i socijalne skrbi, poticaj za osnivanje i djelovanje pjevačkog zbora mladih župe i večernje nedjeljne mise za mlade koje su, uz nadahnute riječi vlč. Josipa Ćorića uvijek davale dubok, jasan i nenametljiv putokaz mladima kako usmjeravati svoj život u brojnim problemima otežalom vremenu.

Brojni brakovi, sklopljeni u župnoj crkvi Sv. Petra u Ivanić-Gradu, krštenja, prve pričesti i krizme koje obuhvaćaju sve veći broj djece i mladih, duhovna pomoć u trenutcima gubitka članova naših obitelji, kvalitetni i duhovno bogati susreti s obiteljima na području grada povodom božićnog blagoslova kuća – živi su pokazatelji da je vlč. Josip Ćorić i u poodmakloj životnoj dobi uspješno nastavljao sijati zrna dobrote, mudrosti i kršćanske ljubavi među ljudima ivanićkoga kraja.

Posebni izazov pastoralnoj službi predstavljalo je razdoblje Domovinskoga rata i poraća kao vrijeme velikih kušnji mlade države.

Shvaćajući evanđeosku poruku ljubavi prema bližnjima krajnje ozbiljno, u vrijeme velikih kušnji mlade države kroz godine Domovinskog rata, župnik Josip Ćorić, uz svesrdnu pomoć brojnih sugrađana osniva župni Caritas. Na osnivačkoj skupštini 26. rujna 1991. župnik je rekao: „Nikada ne smijemo zaboraviti našu osnovnu zadaću, kršćanski moral koji prvenstveno propovijeda ljubav i milosrđe prema svojemu bližnjemu.“   I poslije Domovinskog rata, vrata župnoga dvora ostala su otvorena svima kojima je potrebna pomoć ili mudra i prijateljska riječ svećenika koji je okvire tog časnog poziva proširio daleko izvan očekivanih granica.

Barem u kratkim crtama moramo spomenuti i skrb vlč. Josipa Ćorića za očuvanje i obnovu kulturne baštine grada, prije svega same župne crkve i vrijedne baštine njezine povijesti.

Već godine 1978., odmah po dolasku u Ivanić-Grad, mladi se župnik primio obnove crkve. Tada su obnovljene električne instalacije, uvedena trofazna struja i nabavljen novi ambon za nove liturgijske potrebe, u 1981. obnovljen je zvonik i cjelokupna fasada crkve, a započeli su i radovi na cjelovitoj obnovi zidnih slikarija te generalnoj obnovi orgulja. Promijenjena je krovna konstrukcija i pokrov crkvene zgrade, a radovi su se provodili uz veliku materijalnu potporu župljana.

Danas je u crkvi sačuvan sav inventar i ugođaj kakav je crkva imala u vrijeme zadnje velike obnove početkom 20. stoljeća, a sama je crkva zaštićeni objekt kulturne baštine koji, svojom plemenitom vizurom u prostoru obogaćuje prostor čitavoga grada.

Kao ljubitelj i poznavatelj kulturne baštine, vlč. Josip Ćorić aktivno je pratio i rad udruge Prijatelji baštine-Amici hereditatis sve od godine 2005. kad je ona osnovana te je tijekom tri mandata obnašao i funkciju člana Povjerenstva udruge za etička pitanja, sudjelovao u snimanju filma o kulturnoj baštini Ivanić-Grada, potaknuo pisanje i izdavanje monografije o župi, a kulturni život grada obogatio i organiziranjem kvalitetnih koncerata sakralne glazbe u župnoj crkvi.

Za svoj nesebični pastoralni rad te bogato kulturno i humanitarno djelovanje u ovoj sredini, monsinjoru Josipu Ćoriću je, godine 2014., dodijeljena i nagrada Grada ivanić-Grada za životno djelo.

Ovo je samo mali dio svega što bismo mogli napisati o današnjem zlatomisniku, umirovljenom našem dragom župniku ivanić-gradskom, vlč. Josipu Ćoriću.

Nakon 40 godina koje je proveo među nama u Ivanić-Gradu i nakon svega dobroga što je do sada učinio za vjerne i manje vjerne građane našega grada, možemo samo od srca zahvaliti Božjoj Providnosti koja ga je sretno vodila  kroz duge i raznim problemima i nevoljama bremenite godine, za dar koji je župa sv. Petra apostola primila postavljanjem vlč. Josipa Ćorića za dušnog pastira u Ivanić-Gradu.

Dragi naš župniče u miru, u ime vjernika naše župe i brojnih sugrađana koji poznaju i cijene Vaš nesebičan rad za opće dobro te skrb za duhovno i materijalno blagostanje naše zajednice, od srca Vam zahvaljujemo na svemu što ste dijelili i još dijelite s nama te Vam upućujemo iskrene čestitke za Vaš dvostruki svećenički jubilej.

Neka Vas dragi Bog još dugo čuva među nama!

pripremila Vida Pust-Škrgulja, 28. lipnja 2018.