Vjerski turizam na području Otoka Ivanića: Od crkve do crkve – Kloštar Ivanić, Križ i Ivanić-Grad

Vjerski turizam na području Otoka Ivanića: Od crkve do crkve – Kloštar Ivanić, Križ i Ivanić-Grad
Područje zapadne Moslavine, poznato i kao Otok Ivanić, prostor je bogate sakralne baštine. Od monumentalnih crkava Kloštra, Ivanića i Križa, do posavskih crkava obilježenih pučkom pobožnošću, posjetiteljima se pruža jedinstven pogled u povijest duhovnog i kulturnog života ovog kraja.
O njihovim usponima i padovima, čudima i legendama, gradnjama i rušenjima saznajte više na stranicama koje uređuje Turistička zajednica Ivanić-Grada koja donosi i detaljan audio-vodič!
Novim audio-vodičima može se pristupiti i putem QR kodova na informativnim pločama pokraj svakog sakralnog objekta, ali i putem web stranice Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada (https://www.tzig.hr/vjerski-turizam). Audio-vodič je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku.
Osim audio-vodiča, kreirana je interaktivna dvojezična brošura za djecu s kvizom, bojankom i opisima lokacija. Uz brošuru, za djecu su izrađeni i didaktički sadržaji u obliku drvenog memoryja i velike drvene puzzle.
U sklopu ove rute interpretirana je Crkva sv. Petra u Ivanić-Gradu, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i Crkva sv. Ivana Krstitelja u Kloštar Ivaniću, Kloštranska „Knjiga čudesa“ , Franjevačka ljekarna, Kapela sv. Mihajla u Staroj Marči, Crkva sv. Vida u Novoselcu, Crkva sv. Križa u Križu, Crkva sv. Maksimilijana u Posavskim Bregima i Crkva sv. Nikole u Lijevom Dubrovčaku.
Ovim turističkim programom želi se individualcima i grupama posjetitelja olakšati pristup sakralnim građevinama interaktivnim putem te se je prvi puta na sustavan i višeslojan način, uz razvoj sadržaja za različite ciljane skupine, pristupilo razvoju posjetiteljskog sadržaja sakralne baštine na području Ivanić-Grada.
Valja napomenuti da je ovo i prvi audio vodič za navedeno područje, a projektom su interpretirane i sakralne građevine koje do sada nisu bile toliko poznate, poput crkve sv. Vida u Novoselcu ili kapele u Staroj Marči. Tim putem se omogućava posjetiteljima organiziran samostalni obilazak navedenih sakralnih lokacija.